2020-06-30

Про скасування наказу Держгеонадр від 16.08.2019 № 288 (ПАТ «Укргазвидобування»)

НАКАЗ
«18» червня 2020 р. м. Київ № 237

Про скасування наказу Держгеонадр від 16.08.2019 № 288

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, з урахуванням рекомендацій Робочої групи з питань надрокористування (протокол від 16.06.2020 № 5-РГ/2020), НАКАЗУЮ:

1. Скасувати наказ Держгеонадр від 16.08.2019 № 288 «Про прийняте рішення щодо відмови у наданні Публічному акціонерному товариству «Укргазвидобування» спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) Салакарської площі, розташованої в межах акваторії Азовського моря, строком дії 30 років».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                   Роман Опімах