2019-08-14

Про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами

НАКАЗ
«05» серпня 2019 р.                 Київ                  № 261

Про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами
№ 4812 від 05.12.2008

У зв’язку з усуненням порушень, на підставі абзацу дванадцятого пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 30.05.2011 № 615, та враховуючи пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від 06.03.2019 № 3/2019), НАКАЗУЮ:

1. Поновити дію спеціального дозволу на користування надрами № 4812 від 05.12.2008, наданого Агропромисловій фірмі «Злак» (код ЄДРПОУ 23798667)  з метою видобування суглинків Ступківського родовища Івано-Франківської області.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                   О. Кирилюк