2019-08-14

Про поновлення дії спецдозволу на користування надрами (ПП "Скала")

НАКАЗ
«05» серпня 2019 р.                   Київ                    № 262

Про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами
№ 3569 від 16.12.2004

У зв’язку з продовженням строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 3569 від 16.12.2004 до 16.12.2038 (наказ Держгеонадр від 07.03.2019 № 75), на підставі абзацу дванадцятого пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 30.05.2011 № 615, та враховуючи пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від 06.03.2019 № 3/2019), НАКАЗУЮ:

1. Поновити дію спеціального дозволу на користування надрами № 3569 від 16.12.2004, наданого Приватному підприємству «Скала» (код ЄДРПОУ 31194991) з метою видобування вапняку Південно-Східної та Північно-Західної ділянок родовища Дітковецьке Тернопільської області.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                         О. Кирилюк