2019-09-09

Про надання спеціальних дозволів на користування надрами

НАКАЗ
« 04 » вересня 2019 р. м. Київ № 325

Про надання спеціальних дозволів на користування надрами

Відповідно до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, (далі - Порядок) у зв'язку із наявністю підстав для надання спеціальних дозволів на користування надрами та враховуючи пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від 03.09.2019 № 10/2019), НАКАЗУЮ:

1. Надати спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до підпункту першого (додаток № 1 до цього наказу) пункту 8 Порядку.

2. Управлінню дозвільної та аукціонної діяльності вжити необхідних заходів щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно з переліком, наведеним у додатку № 1 до цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова               О. В. Кирилюк