2019-12-03

Про надання додаткового терміну на усунення порушень (ПАТ «Укрнафта»)

НАКАЗ
«28» листопада 2019 р.                 Київ                      № 442

Про надання додаткового терміну  на усунення порушень 

Відповідно до підпунктів 1, 4 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 30.05.2011 № 615, абзацу другого частини першої статті 26 Закону України «Про нафту і газ» та враховуючи пропозиції Робочої групи з питань надрокористування (протокол від 22.11.2019 № 1-РГ/2019), НАКАЗУЮ:

1. Надати Публічному акціонерному товариству «Укрнафта» (код ЄДРПОУ-135390) додаткові терміни на усунення порушень законодавства про надра до 01.03.2020 згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                  Р. Опімах