2020-04-28

Про надання додаткових термінів на усунення порушень

 
НАКАЗ
«24» квітня 2020 р.                Київ                № 137
 
Про надання додаткових 
термінів  на усунення порушень 
 
Відповідно до підпунктів 1, 3 пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 30.05.2011 № 615 (в редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124), абзацу другого частини першої статті 26 Закону України «Про нафту і газ» та враховуючи пропозиції Робочої групи з питань надрокористування (протокол від 22.04.2020 № 3-РГ/2020), НАКАЗУЮ:
 
1. Надати Публічному акціонерному товариству «Укрнафта» (код ЄДРПОУ – 135390) додаткові терміни на усунення порушень законодавства про надра згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.
 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
Голова                                                           Роман Опімах