2013-03-04

Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков: «Україна дотримуватиметься всіх відповідних стандартів та законодавства у сфері екології при здійсненні розвідки та видобуванні нетрадиційних видів газу»

Про це Олег Проскуряков заявив у Брюселі, на зустрічі з Генеральним Директором ГД «Енергетика» Ф.Лоу. «Завдяки успішній реалізації проектів з видобутку нетрадиційного газу Україна планує вирішити проблему енергозалежності та звести до мінімуму імпорт газу. Водночас лише через 3-5 років буде зрозуміло, наскільки нетрадиційний газ сприятиме вирішенню цього питання». Міністр також зазначив важливість роботи з адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, яка зараз ведеться. За його словами, удосконалюється також існуюче законодавство для залучення інвесторів в Україну. Зокрема ухвалено нові редакції Законів «Про угоди про розподіл продукції» та «Про захист іноземних інвестицій». На обговоренні перебуває нова редакція Кодексу України  «Про надра». Ще одна новація - введення екологічного податку, який частково відшкодовується компаніям на екологічні проекти, ухвалені Міністерством екології та природних ресурсів України.

В свою чергу, Директор Генерального Департаменту «Енергетика» Ф.Лоу зазначив, що ЄС уважно слідкує за подіями, що відбуваються в Україні у сфері енергетики в цілому та у питанні розробки покладів нетрадиційного газу зокрема.

«ЄС вітає зусилля України стосовно диверсифікації джерел енергії з дотриманням стандартів, що запроваджені в Європі. Привернуто увагу до необхідності подальшої імплементації директив ЄС у рамках виконання зобов’язань за Договором про Енергетичне Співтовариство»,- підкреслив Директор Генерального Департаменту «Енергія». Він також звернув увагу на те, що Європа обережніше підходить до питань видобутку сланцевого газу, ніж США. Умови країн Європи суттєво відрізняються від американських. Це стосується, насамперед, густоти населення, потоків води, умов комерційного видобутку тощо.

Міністерство екології та природних ресурсів України