2019-11-07

ІФНТУНГ – серед організаторів та учасників SIMTERM 2019

У Міжнародній конференції SIMTERM 2019, яка відбулась наприкінці жовтня  у місті Сокобаня (Сербія), взяли участь представники з 17 країн, серед яких Україну представляв доцент кафедри комп’ютеризованого машинобудування ІІМ Івано-Франківського  національного технічного університету нафти і газу Олег Онисько, який одночасно був членом Міжнародного організаційного комітету  конференції від України.

Конференція SIMTERM 2019, організована факультетом інженерної механіки університету  міста Hiш та за підтримки міністерства гірництва та енергетики Сербії, прагне об'єднати вчених, інженерів та бізнесменів з галузі виробництва енергії, щоб спільно вивчити досягнуті результати та встановити цілі на майбутнє серед яких: підвищення енергоефективності у всіх сферах виробництва та споживання всіх видів енергії разом та активізація зусиль щодо збереження довкілля. Учасники конференції вважають, що ці питання є вкрай важливими для всіх держав та людства в цілому.

У фокусі проблем, що піднімались на конференції : технології та установки (камери згоряння, двигуни, турбіни, обладнання), відновлювані джерела енергії , енергоефективність у промисловості та цивільному будівництві,  випробування діючих установок,  діагностика проблем експлуатації, ефективність, доступність, надійність, викиди забруднюючих речовин, математичне моделювання та чисельне моделювання (процесів, пристроїв, обладнання, захист навколишнього середовища (викиди, заміна палива, нові процеси та споруди, обладнання для очищення води та газів), надійність процесів, обладнання та установок й ін.

Тож доповідь англійською мовою доцента кафедри комп’ютеризованого машинобудування  ІФНТУНГ Ониська О. Р від колективу співавторів (доцентів КМВ –  Л. Пітулей, І. Шуляр, Ю. Гавриліва, та  інж. КМВ Ю. Медвідь) на тему «Проблеми точності виготовлення конічної нарізі замкових з’єднувачів бурильних труб малих діаметрів» викликала інтерес серед фахівців. До слова, участь науковців кафедри комп’ютеризованого машинобудування в конференціях такого високого рівня можна назвати  надзвичайно результативною, бо їхні доповіді вважаються серед міжнародної наукової спільноти вартими заслуховування та публікації, а це – не що інше, як просування української науки в світі.