2006-03-06

І знов про енергетичну безпеку України

Енергетична безпека - тема, яка набила оскому, але її не оминути. Знакове цього тижня - український прем'єр надумав за 10-12 рокiв створити у державi замкнений ядерний цикл. Це коли з власних надр видобувають уранову руду. Потiм збагачують i отримують пальне для ядерних реакторiв. В Українi п'ятi у свiтi за своєю потужнiстю поклади урану. Є атомнi електростанцiї, мiж тим, пальне купуємо у Росiї. На цьому фонi подивували Сполученi Штати. Там категорично проти, аби Україна мала повний ядерний цикл. Позицiя Штатiв зрозумiла лише з однiєї причини. Для них Iран зi своїм фанатичним бажанням збагачувати мирний уран - як червоне для бика. I ось ще Україна захотiла того ж. Вашингтоновi вiдступати нiкуди. За ним - гегемонiя демократiї. Тобто, Тегерану сказали "нi", значить i Києву мають сказати "нi". Але та ж Америка, цього тижня, вустами Буша заявила, що їх держава буде зменшувати енергетичну залежнiсть вiд iнших країн за рахунок будiвництва нових атомних електростанцiй. Українi, попри те, що вона єдина вiдмовилась вiд ядерної зброї, американцi пропонують подбати про альтернативнi джерела енергiї. Що ж, Україна, на разi, взялася розвивати газовидобуток. Його навiть вирiшили довiрити iноземцям. Уже цього року розробку газових родовищ обiцяє розпочати мiжнародна компанiя Шел. На розвiдку й видобуток палива у шельфi Чорного моря також купа заявок вiд закордонних компанiй. Тим часом в Українi i серед своїх у газовому контролi дiдько заплутається.

Юрiй Єхануров сказав "а" i не сказав "б". Його рiзкий випад на адресу користувачiв свердловин наробив переполоху в усiй державнiй системi. Силовики активiзували боротьбу з розкрадачами енергоносiїв, прокурори кинулись здувати пилюку з папочок та папiрцiв, в яких засвiдчено порушення. I всi чекали iмен. Бо так кортить довiдатися, хто ж насправдi користується природними родовищами у власних iнтересах. Але Юрiй Єхануров знає, та не каже. Його пiдлеглi - теж.

Поки смажений пiвень не клюнув, до незаконних власникiв лiцензiй та свердловин мабуть не доходили руки. Бо чим пояснити, що лише пiсля енергетичного скандалу, через рiк пiсля перемоги на виборах, нова владна команда зацiкавилась, а хто ж там у нас качає нафту та газ? У чиї кишенi течуть золотi рiки? Як отримувались та ким видавались лiцензiї? У Генпрокуратурi запевняють, що завжди боролися з незаконим промислом i опротестували видачу п'ятисот дозволiв, порушили 20 кримiнальних справ, майже сотню вiдправили до суду. Але гучних процесiв не було. Зате схема отримання лiцензiй потрiбними людьми давно вiдома.

Масова видача лiцензiй припадає на 2004 рiк. Їх видавали без аукцiонiв фiрмам, список яких спустили "згори". Тiльки з 17-го до 31-го грудня 150 родовищ з корисними копалинами отримали своїх розпорядникiв. Яких збиткiв вiд цього зазнала держава - ще до кiнця не пiдрахували. Спецiальна комiсiя в Мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв буде розглядати кожний дозвiл на користування надрами i прийматиме рiшення. Милувати чи карати. Навiть на тих, хто виконував свої iнвестзобов'язання, чекає сюрприз.

Розвiдка на Чорноморському шельфi показала, що за песимiстичним сценарiєм тут можна дiстати не менше 300 мiльярдiв кубометрiв нафти та газу. За оптимiстичним - до 2 трильйонiв кубiв вуглеводневої сировини. 13 провiдних компанiй свiту вже викупили в України тендерну та геологiчну документацiю i готуються до конкурсу за родовища. I це ще далеко не все. Дедалi частiше геологи та енергетики говорять про можливiсть видобування шахтного метану. Його запаси оцiнються у 12 трильйонiв кубометрiв. Якщо до 2010-го року вкласти кошти в системи видобутку, можна щорiчно мати не менш як 10 мiльярдiв кубометiв палива. Цього достатньо, щоб усю комуналку Донбасу нагрiти. На шахтi iменi Бажанова ще з 1974 року почали використовувати метан для потреб котельнi. Тепер нi вiд кого не залежать.

Та навiть пiд Києвом, за якихось 30 кiлометрiв можна щороку добувати мiльйони тонн метану. I для цього не треба лiзти глибоко пiд землю. Звичайне смiттєзвалище такого розмiру в рiк здатне забезпечити паливом принаймні третину областi. Але до розробки цього родовища руки дiйшли тiльки у бомжiв. Вони вже давно готують собi їсти на метанових факелах.