Геологічні пам’ятки України

Серед ресурсів геологічного простору особливе місце посідає природна геологічна спадщина, або геологічні пам’ятки – свідки давніх геологічних подій, що відбувалися багато мільйонів і навіть мільярдів років тому. В різних публікаціях є багато визначень терміну «Геологічні пам’ятки природи», які узагальнюючи можна охарактеризувати, як «унікальні об’єкти природного походження, що найбільш повно і наочно характеризують перебіг геологічних процесів та їх результати, мають наукову цінність і доступні для безпосереднього спостереження і дослідження». Ці пам’ятки природи (наші зарубіжні колеги називають їх geosite або landmarks) при руйнуванні не можуть бути відновлені і тому потребують найуважнішого і найдбайливішого ставлення.

В усьому світі люди стали розуміти важливість збереження природних феноменів, які дозволяють пізнати й розшифрувати історію Землі. Їх намагаються вивчити, зберегти від руйнування та залишити для нащадків.

В Україні вивчення геологічних пам'яток також має свою історію. Створення, супровід, перманентний аналіз бази даних геологічних пам'яток України стали однією з основних складових робіт, які виконуються в УкрДГРІ в рамках тематики зі збереження геологічної спадщини нашої держави. На даний момент в базі налічується 642 об'єкта, які тим чи іншим чином представляють інтерес в якості геологічної спадщини нашої країни. Всі об’єкти описані з урахуванням певної форми, відповідної до загальноприйнятих міжнародних стандартів, класифіковані та відображені на електронних картах засобами геоінформаційних систем (ГІС).