Законодавство

У розділі публікуються нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють відносини у сфері надрокористування. Тут можна знайти укази Президента, розпорядження і постанови Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, накази Державної служби геології та надр України, Міністерства екології та природних ресурсів тощо.

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра України) - центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Міністерство екології та природних ресурсів України - головний орган у системі ЦОВВ у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства про охорону довкілля, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

Президент України. Статус та повноваження Президента України, а також порядок його обрання визначені Конституцією України. Обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Основні повноваження Президента України закріплені у статті 106 Конституції України. Глава держави здійснює також інші повноваження, визначені Конституцією України.

Кабінет Міністрів УкраїниКабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Здійснює   виконавчу   владу безпосередньо   та  через  міністерства,  інші центральні  органи виконавчої влади,  Раду міністрів Автономної  Республіки  Крим  та місцеві державні адміністрації,  спрямовує та координує роботу цих органів. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України  та  підконтрольний  і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених  у  статтях   85,   87   Конституції   України (254к/96-ВР).

Верховна Рада УкраїниВерховна Рада України - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Є єдиним органом законодавчої влади, що уповноважений приймати закони. Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Народні депутати України можуть добровільно об'єднуватися у фракції за умови, що до складу кожної з них входить не менш як 15 депутатів.