Кодекси, закони України

(українською мовою)

Закон України вiд 25.06.1991 № 1264-XII
Про охорону навколишнього природного середовища 

Кодекс вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР
Про надра

Кодекс від 06.06.1995 № 213/95-ВР
Водний кодекс України 

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР 
Про відходи 

Закон України вiд 14.09.1999 № 1039-XIV
Про угоди про розподіл продукції 

Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV
Гірничий закон України

Закон України вiд 12.07.2001 № 2665-II
Про нафту і газ 

Кодекс від 25.10.2001 № 2768-III
Земельний кодекс України 

Закон, Програма, Паспорт, ... вiд 21.04.2011 № 3268-VI
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року

Закон України  від 14.10.2014 № 1699-VII
Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII
Про оцінку впливу на довкілля