Геологічні пам'ятки

Геологічні пам’ятки природи – це унікальні об’єкти природного походження, що найбільш повно і наочно характеризують перебіг геологічних процесів та їх результати, мають наукову цінність і доступні для безпосереднього спостереження і дослідження. menuArrow menuArrow menuArrow

img005

Музей УкрДГРІ

Геологічний музей УкрДГРІ заснований у 1983 р. Музей складається з розділів: мінерально-сировинна база України; декоративно-облицювальний камінь України; мінералогічна колекція Росії; картографічний розділ та планшети, що висвітлюють науковий супровід геологорозвідувальних робіт, стан корисних копалин України і т.д. menuArrow menuArrow menuArrow

P1010540

Музей Київського національного університету

Геологічний музей геологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка заснований у 1834 р. Музей складається з 4-х відділів: загальної геології та геологічних процесів; історії Землі та палеонтології; мінералогії і петрографії; геології і корисних копалин України. menuArrow menuArrow menuArrow

fasad_museum_knu

Виставка «Багатство надр України» 

16 червня 2010 року в Кабінеті Міністрів України відкрилась виставка «Багатство надр України», організована УкрДГРІ. На виставковій експозиції протягом кількох тижнів були представлені зразки гірничих порід і мінералів, на які багата Україна, графічні матеріали – геологічні карти багатоцільового призначення, а також зразки друкованих профільних видань. menuArrow menuArrow menuArrow

P1010540