Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні ГІС-технології і методи дистанційного зондування Землі в агропромисловому та природоохоронному комплексах»

Дата проведення Початок: 2008-06-19
Кінець: 2008-06-20
Місце проведення м. Київ, Україна
Організатор Національний аграрний університет, ННІ земельних ресурсів та правознавства
Опис

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні ГІС-технології і методи дистанційного зондування Землі в агропромисловому та природоохоронному комплексах», яка відбудеться 19 – 20 червня 2008 року в м. Києві (Національний аграрний університет).

Оргкомітет:
Голова – академік Д.О.Мельничук, ректор НАУ;
Заступник голови – професор А.С.Даниленко, директор ННІ земельних ресурсі та правознавства НАУ

Тематика конференції:

· Використання сучасних засобів ДЗЗ та ГІС для вирішення проблем ефективного управління земельними ресурсами, екологічною безпекою та раціональним природокористуванням.
· Використання сучасних даних ДЗЗ та ГІС технологій для забезпечення ведення земельного, лісового, водного та інших кадастрів.
· Дистанційне зондування Землі і картографія.
· Перспективні методи і засоби дистанційного навчання.
· Використання даних ДЗЗ і ГІС в сучасній освіті.
· Методологічні засади застосування ДЗЗ і ГІС-технологій при розробці землевпорядної документації для адміністративно-територіальних утворень.
· Застосування ДЗЗ та ГІС-технологій в агроекологічному моніторингові та картографуванні ерозійно-небезпечних та деградаційних процесів ґрунтів.
· Правові проблеми ефективного регулювання управління земельними ресурсами.

Точна адреса і зал засідань будуть повідомлені учасникам конференції, які надіслали заявку.

Заявки на участь у конференції і доповіді для публікації приймаються до 19 травня 2008 року:

e-mail: [email protected],
[email protected]
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, ННІ земельних ресурсів та правознавства, НАУ.

Детальніше: http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=2275.