VII міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти"

Дата проведення Початок: 2008-03-25
Кінець: 2008-03-28
Місце проведення Київ, Україна
Організатор Національна академія наук України; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України; Всеукраїнська асоціація геоінформатики; Європейська асоціація геовчених і інженерів; Український осередок EAGE; Інститут прикладних проблем екологі
Опис

З 25 по 28 березня в м. Києві буде проходити VII міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти".

Мета конференції: висвітлення новітніх теоретичних та прикладних напрацювань у вирішенні задач широкого спектра природничих наук в аспекті використання сучасних технологій збору, обробки, аналізу, збереження та використання геологічної інформації.

Головні напрямки роботи конференції та теми наукових сесій

Загальні питання

1. Теоретичні та концептуальні питання наукових та методичних основ геоінформатики
2. Сучасні прикладні технології розв’язку задач паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу
3. Геоінформаційні системи та бази даних
4. Математичні методи в галузі наук про Землю
5. Моделювання геопроцесів та геооб’єктів
6. Менеджмент та системи прийняття рішень

Геологія

7. Загальна теорія розвитку Землі
8. Стратиграфічні та геохронологічні шкали
9. Вивчення структури земної кори та літосфери
10. Тектоніка і геодинаміка
11. Геологія осадових басейнів

Геофізичні дослідження

12. Сейсмологія та сейсморозвідка
13. Теорія розповсюдження пружних хвиль і сейсмічне моделювання
14. Геофізичні дослідження свердловин
15. Гравітаційні, магнітні, електричні поля − обробка та інтерпретація
16. Дистанційне зондування Землі

Прогноз, пошуки, розвідка та експлуатація родовищ вуглеводнів та твердих корисних копалин

17. Регіональна геологія нафтогазових басейнів
18. Формування вуглеводневих систем
19. Природні резервуари нафти та газу
20. Геофізичні та геохімічні дослідження родовищ вуглеводнів і твердих корисних копалин

Малоглибинні геолого-геофізичні дослідження

21. Гідрогеологія: динаміка та режим підземних вод, техногенні питання
22. Інженерна геологія
23. Геоекологічні дослідження
24. Інші теми

Детальніше на сайті: http://www.geology.com.ua/.