2018-07-12

Про затвердження примірних угод про умови користування надрами

НАКАЗ
«09» липня 2018 р.          м. Київ               № 236
 
Про затвердження примірних  угод про умови користування надрами
 
Відповідно до пункту 9 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, на підставі пункту 10 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити примірні угоди про умови користування надрами, що додаються:
- примірну угоду про умови користування надрами з метою геологічного вивчення родовищ корисних копалин;
- примірну угоду про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
- примірну угоду про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин.
 
2. Визнати такими, що втратили чинність абзаци другий, третій та четвертий пункту 1 наказу Держгеонадр від 18.12.2015 № 430 
«Про затвердження примірних угод про умови користування надрами та надання права підпису».
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
В.о. Голови                              М.В. Фощій