2018-01-12

Про встановлення термінів для усунення порушень

НАКАЗ
«29» грудня 2017 р. Київ № 578

Про встановлення термінів для усунення порушень

Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, пункту 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865, та враховуючи пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від 29.12.2017 № 19/2017), НАКАЗУЮ:

1. Надати терміни для усунення порушень надрокористувачам згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови О.В. Кирилюк