2017-05-19

Про надання спеціальних дозволів на користування надрами

НАКАЗ
«11» травня 2017 р. м. Київ № 210

Про надання спеціальних дозволів на користування надрами

Відповідно до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі - Порядок), у зв'язку із наявністю підстав для надання спеціальних дозволів на користування надрами та враховуючи пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від 27.04.2017 № 5/2017), НАКАЗУЮ:

1. Надати спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до підпунктів першого (додаток № 1 до цього наказу), шостого (додаток № 2 до цього наказу) пункту 8 Порядку.

2. Управлінню надрокористування та міжнародного співробітництва вжити необхідних заходів щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно з переліками, наведеними у додатках №№ 1, 2 до цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови                      М.О. Бояркін