2017-07-11

Повідомлення Держгеонадр суб'єктам надрокористування

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 345-р тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби геології та надр України на Кирилюка О.В. 
 
Таким чином, у зв’язку із змінами, які відбулися в Державній службі геології та надр України, направлені на опрацювання суб’єктами господарювання проекти Угод про умови користування надрами є не актуальними.
 
Враховуючи наведене, згідно з прийнятими рішеннями Держгеонадр питання щодо оформлення і видачі бланків спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами, які є невід’ємними частинами спеціальних дозволів на користування надрами, буде розглянуто у разі надходження від суб’єктів господарювання проектів угод про умови користування надрами з додатками (у двох примірниках) за формою, яка затверджена наказом Держгеонадр від 18.12.2015 № 430 і розміщена на офіційному веб-сайті www.geo.gov.ua.