2018-11-07

Про надання спеціальних дозволів на користування надрами

 
НАКАЗ
«31» жовтня 2018 р.             м. Київ            № 409
 
Про надання спеціальних дозволів на користування надрами
 
Відповідно до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, (далі - Порядок) у зв'язку із наявністю підстав для надання спеціальних дозволів на користування надрами та враховуючи пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від 26.10.2018  № 10/2018), НАКАЗУЮ:
 
1. Надати спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до підпунктів першого (додаток № 1 до цього наказу), другого (додаток № 2 до цього наказу), третього (додаток № 3 до цього наказу), шостого (додаток № 4 до цього наказу), сьомого (додаток № 5 до цього наказу), десятого (додаток № 6 до цього наказу) пункту 8 Порядку.
 
2. Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності вжити необхідних заходів щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно з переліками, наведеними у додатках №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього наказу.
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
Т.в.о. Голови       О. В. Кирилюк