Карти

Геологічна карта України

Геологічна карта України відображає геологічну будову території України, яка характеризується надзвичайною різноманітністю. Тут присутні два кристалічні фундаменти (Український щит та Воронізький масив), дві гірські складчасті області (Карпати та Крим), западини й прогини, молоді платформи, унікальні території прояву неотектонічних і грязьовулканічних процесів тощо утворюють неповторний ансамбль геологічних структур і різноманітних порід, найдавніші серед яких мають вік більш ніж 3,8 млрд років. menuArrowmenuArrowmenuArrow

PickGeolMap2

Тектонічна карта України

Тектонічна карта України відображає різноманітні типи тектонічних структур України. Тут присутні платформні та складчасті області. У платформних виділяються кристалічний фундамент, представлений Українським щитом, і платформний чохол з метаморфізованими й неметаморфізованими осадово-вулканогенними утвореннями рифейсько-ранньопалеозойського, рифейсько-юрського, рифейсько-тріасового віку. Складчасті області, що обрамляють структури Східноєвропейської та епіпалеозойської платформ, сформувалися упродовж різних етапів тектогенезу. menuArrowmenuArrowmenuArrow

tectonic

Геофізична карта України
Карта аномального магнітного поля відображає аномальне магнітне поле території України яке приведене до єдиного рівня завдяки спеціальній опорній сітці. Карту складено за результатами наземних та аеромагнітних зйомок. Однорідні за точністю площові аеромагнітні зйомки дозволяють порівняти характер магнітного поля різних геологічних регіонів і виявити загальні закономірності у розподілі аномалій на території України. menuArrowmenuArrowmenuArrow

geophysic

Держгеолкарта-200

«Держгеолкарта-200» є вже другим поколінням комплектів карт геологічного змісту. На перших етапах «Держгеолкарти-200» виконані спеціалізовані науково-дослідні роботи зі складання методичної та нормативно-правової основи виконання робіт. У результаті підготовлені загальні легенди серій аркушів (сім ділянок України з різною геологічною будовою) та опубліковано більше восьми нормативних документів, які регламентують різні складові та етапи виконання «Держгеолкарти-200». menuArrowmenuArrowmenuArrow

indexmap

Карта геологічних пам'яток України

Карта геологічних пам’яток України відображає розташування унікальних об’єктів природного походження, які найбільш повно і наочно характеризують перебіг геологічних процесів та їх результати, мають наукову або туристичну цінність й доступні для безпосереднього спостереження і дослідження. Представлені геологічні пам’ятки по всім 25 областям України, розташування їх не завжди рівномірно, але наразі це найбільш повна й сучасна карта природних об’єктів. menuArrowmenuArrowmenuArrow

PickGeolMap2