Музей Українського державного геологорозвідувального інституту

Геологічний музей УкрДГРІ заснований у 1983 р. Музей складається з розділів: мінерально-сировинна база України; декоративно-облицювальний камінь України; мінералогічна колекція Росії; картографічний розділ та планшети, що висвітлюють науковий супровід геологорозвідувальних робіт, стан корисних копалин України і т.д.

Адреса музею УкрДГРІ: м. Київ, вул. Автозаводська, 78-А