VII Міжнародний Геологічний Форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2020)"

VII Міжнародний Геологічний Форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2020)"

Дата проведення Початок: 2020-06-15
Кінець: 2020-06-20
Місце проведення готель “Мирний курорт” м. Одеса, Україна
Організатор Державна служба геології та надр України, Український державний геологорозвідувальний інститут, Державна комісія України по запасах корисних копалин та ін.
Опис
Заходи форуму
 
1. Міжнародна науково-практична конференція "Геологія і корисні копалини України: реалії та перспективи (Геологічні читання-2020)".
 
Тематика конференції  "Геологічні читання-2020"
 • Регіональні геологорозвідувальні роботи – пріоритетний напрям діяльності Держгеонадр; геологічне картування та картографування території України;
 • Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази надрокористування – нагальне завдання сьогодення;
 • Проблемні питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
 • Вартісна оцінка родовищ корисних копалин та економічні аспекти надрокористування;
 • Актуальні питання й перспективи нарощування мінерально-сировинної бази України;
 • Прогнозування, пошуки та оцінка родовищ корисних копалин;
 • Застосування геофізичних методів для вирішення наукових і прикладних завдань під час пошуків і розвідки родовищ корисних копалин;
 • Стан ресурсів підземних вод і перспективи водозабезпечення потреб суспільства;
 • Екологічні аспекти надрокористування.
 
2. Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU 2020)".
 
Тематика конференції  "REU 2020"
 • Державна політика з регулювання, стимулювання й розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики в Україні. Закордонний досвід.
 • Газові гідрати, поширення, моделі утворення й ресурси. Світовий досвід.
 •  Газ вугільних родовищ. Геологічні особливості. Економічні перспективи.
 • Перспективи пошуків, розвідки і розроблення сланцевого газу й нафти.
 • Геотермальні ресурси в Україні. Стан їхнього використання.
 • Відновлювані енергетичні ресурси. Теоретичні питання та практичні результати використання в Україні.
 • Сучасний міжнародний і локальний маркетинг альтернативної енергетики.
 • Екологічні проблеми альтернативної енергетики.
 
3. Круглий стіл "Геологічна інформація та питання її збереження і використання".
 
На заході буде розглянуто питання процедури розпорядження (надання у користування і продаж) геологічною інформацією про надра, отриманою за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.
 
4. Круглий стіл "Ресурсно-геологічнй  потенціал нафтогазоперспективних ділянок нерозподіленого фонду об'єктів ДДЗ".

На заході буде розглянуто такі питання:

 • Геологічна будова (тектоніка, стратиграфічна характеристика).
 • Методи досліджень ділянок надр.
 •  Характеристика зональної нафтогазоносності (промислово продуктивні горизонти, нафтогазопрояви).
 
5.  Круглий стіл "Моніторинг і збереження геологічних пам’яток України як перспективних об’єктів геотуризму та регіонального розвитку".
 
 На заході буде розглянуто питання захисту та збереження геологічних пам’яток, їхньої класифікації й типізації,  проблемні моменти законодавчої бази тощо.