V МІЖНАРОДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)”

Дата проведення Початок: 2018-06-18
Кінець: 2018-06-23
Місце проведення готель “Мирний курорт” , м. Одеса, Україна
Організатор Державна служба геології та надр України, УкрДГРІ
Опис

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V  Міжнародного геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)”

Цей комплексний захід об’єднав низку самостійних міжнародних науково-практичних конференцій, які впродовж кількох останніх років проводив Український державний геологорозвідувальний інститут за підтримки геологічних підприємств Державної служби геології та надр України, академічних інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, добувних і сервісних компаній та науково-виробничих організацій з різних регіонів України.

Заходи форуму

Міжнародна науково-практична конференція “Геологія і корисні копалини України: реалії та перспективи (Геологічні читання-2018)”.
 Тематика конференції  “Геологічні читання-2018”

 • 100-річчя Геологічної служби України: історія розвитку та проблеми реформування;
 • регіональні геологорозвідувальні роботи – пріоритетний напрям діяльності Держгеонадр;
 • способи удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази надрокористування;
 • проблемні питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
 • вартісна оцінка родовищ корисних копалин та економічні аспекти надрокористування;
 • актуальні питання з нарощування ресурсної бази вуглеводнів;
 • прогнозування, пошуки і оцінка родовищ рудних і нерудних корисних копалин;
 • застосування геофізичних методів під час пошуків і розвідки родовищ корисних копалин;
 • стан ресурсів підземних вод і перспективи водозабезпечення потреб суспільства;
 • екологічні аспекти надрокористування.

Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU 2018)”.
Тематика конференції  “REU 2018”

 • Державна політика з регулювання, стимулювання і розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики в Україні. Закордонний досвід.
 • Газові гідрати, поширення, моделі утворення й ресурси. Світовий досвід.
 • Газ вугільних родовищ. Геологічні особливості. Економічні перспективи.
 • Перспективи пошуків, розвідки і розроблення сланцевого газу й нафти.
 • Геотермальні ресурси в Україні. Стан їхнього використання.
 • Відновлювані енергетичні ресурси. Теоретичні питання та практичні результати використання в Україні.
 • Сучасний міжнародний і локальний маркетинг альтернативної енергетики.
 • Екологічні проблеми альтернативної енергетики.
 • Науково- виробничий семінар “Виконання вимог Кодексу України про надра в процесі надрокористування”. На семінарі буде розглянуто питання дотримання надрокористувачами вимог чинного законодавства під час виконання угод про умови користування надрами та відповідні вимоги Державного геологічного контролю; порядок проведення  геологічної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

Секретаріат оргкомітету

Колісник Тетяна Єрофіївна
тел. +38 (044) 206-35-25, моб. тел. +38 (066) 706-16-25.
Ковтун Олександр Васильович
тел. +38 (044) 206-35-68, моб. тел. +38 (093) 61-61-201.
e-mail: [email protected]

Детальніше.