About the service

На Геопорталі представлені картографічні матеріали геологічного змісту території України. Основним матеріалом є комплект ГІС-карт, який має у своєму складі геологічну та тектонічну карти, а також карти магнітного й гравітаційного полів. Окремо надана інформація про стан робіт з геологічного картування масштабу 1:200 000 – "Держгеолкарта-200".

Передумови

Геопортал розроблявся за участю та сприянням провідних фахівців Геологічної Служби Фінляндії. Геологічна, тектонічна та геофізичні ГІС-карти України масштабу 1:2 500 000 розроблялися як окремі складові загального проекту «Геологічна інформаційна система України», яка має включати всі наявні матеріали геологічного змісту по території України. При розробці карт комплекту Геопорталу враховані останні дані геологічних та геофізичних досліджень за станом на 2007-2009 рр.

Сучасний стан

Представлені матеріали відзначають першу інтернет-публікацію картографічних матеріалів Державної служби геології та надр України на Геопорталі, і у майбутньому передбачається розміщення додаткової картографічної інформації різних базових масштабів. Зокрема, на даний момент близькі до завершення додаткові карти з базовими масштабом 1:2 500 000 (карти на різні види корисних копалин). В стадії завершення Геологічна ГІС-карта з базовим масштабом 1:1 000 000, в якій більш детально відображена геологічна будова території України, а також Карта структурних поверхів України цього ж масштабу, яку планується видати у 2013-2014 рр. На стадії узгодження публікація на Геопорталі карт окремих номенклатурних аркушів виданої Держгеолкарти-200 тощо.

Технологія

Комплект чотирьох карт Геопорталу складений на основі базового масштабу 1:2 500 000, який зумовив відповідний рівень генералізації картографічного матеріалу, а також зміст легенд, умовних позначок та супровідних текстів до карт. Карти магнітного й гравітаційного полів створені на основі генералізації первинних матеріалів до базового масштабу 1:2 500 000 з наступним картографічним оформленням. Картографічні матеріали складені з урахуванням чинних нормативних документів. Зокрема, під час складання геологічної та тектонічної карт використані стратиграфічні підрозділи, а також застосовані стратиграфічна номенклатура й термінологія, які відповідають «Стратиграфічному кодексу України» (1997), стратиграфічним схемам Національного стратиграфічного комітету (1993)… Картографічні матеріали узгоджені з методично-інструктивними матеріалами, які застосовуються для складання «Державної геологічної карт»и м бу 1:200 000 («Держгеолкарти-200»). Всі карти виконані відповідно до правил ГІС-технологій.

Автори та установи

Картографічні матеріали, їх упорядкування та супроводжувальні тексти Геопорталу підготовили та здійснили такі фахівці УкрДГРІ: В. Я. Веліканов, Г. І. Педанюк, В. М. Клочков, С. В. Клочков, В. І. Трегубенко, О. О. Ліхошерстов, О. М. Шевченко, Ю. М. Веклич, Т. В. Зур‘ян, Н. О. Череміскіна, О. М. Пилипчук.

Первинні (вихідні) матеріали до геофізичних карт підготував та надав Л. М. Шимків (колиш. ПДРГП "Північгеологія").

Фахівці УкрДГРІ висловлюють щиру вдячність експертам Геологічної служби Фінляндії за всебічну підтримку й допомогу в роботі над створенням Геопорталу: Е. Екдалю, К. Ненонену, Ю. Віронмякі, Я. Лохві, Х. Саарінен, Ю. Кокконену, Ю. Мулталу та ін.